Chính sách cookie

Cookie là các file nhỏ được lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Cookie cho phép trang web nhận biết và lưu trữ thông tin về phiên làm việc của bạn và tùy chọn cá nhân của bạn.

Cookie thông thường bao gồm thông tin về phiên làm việc, cài đặt ngôn ngữ, ưu tiên hiển thị và thuật ngữ kỹ thuật. Chúng cũng có thể chứa thông tin cá nhân của bạn, như địa chỉ IP, tên người dùng, địa chỉ email và thông tin khác mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc đăng nhập vào trang web.

2. Các loại cookie mà chúng tôi sử dụng

2.1. Cookie cần thiết: Những cookie này là cần thiết để bạn có thể truy cập và sử dụng các tính năng cơ bản của trang web, bao gồm việc đăng nhập và thực hiện giao dịch.

2.2. Cookie phân tích: Những cookie này giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa chức năng trang web. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích thứ ba để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web và thông tin về lưu lượng truy cập.

3. Quyền kiểm soát cookie của bạn

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn. Quá trình thay đổi cài đặt cookie có thể dẫn đến một số tính năng của trang web không hoạt động chính xác.

  • Nếu bạn muốn từ chối cookie, bạn có thể làm như sau:

- Trình duyệt Internet Explorer: Vào 'Công cụ' > 'Tùy chọn Internet' > 'Quyền riêng tư' > Chọn 'Tùy chỉnh'.

- Trình duyệt Firefox: Vào 'Công cụ' > 'Tùy chọn' > 'Quyền riêng tư'.

- Trình duyệt Chrome: Vào 'Cài đặt' > 'Hiển thị cài đặt nâng cao' > 'Quyền riêng tư' > 'Cài đặt nội dung'.

4. Truy cập cookie của người khác

Chúng tôi không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập vào cookie của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng cookie có liên quan đến trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ cookie của bạn và đảm bảo rằng chúng chỉ được sử dụng cho mục đích mà bạn đã chấp thuận.