Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, mua sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc không gian liên hệ với chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi hàng, số điện thoại và thông tin thanh toán. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ việc sử dụng trực tuyến của bạn, bao gồm ghi lại địa chỉ IP, trình duyệt và thiết bị của bạn.

  • Chúng tôi sử dụng các công nghệ như cookies để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.
  • Chúng tôi thu thập thông tin từ bên thứ ba như công ty tiếp thị và đối tác liên kết.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, quản lý tài khoản của bạn và liên lạc với bạn về các giao dịch. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, khuyến mãi hoặc tin tức liên quan đến trang web của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc thay đổi thông tin cá nhân.

  • Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ thông tin truyền từ trình duyệt của bạn đến trang web của chúng tôi.
  • Chúng tôi giới hạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn chỉ cho nhân viên cần có để cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân trong việc lưu trữ.